Organisatie coach
Wil je binnen je organisatie terugkerende patronen ontdekken en eventuele verstrikkende dynamieken opsporen? Systemen kennen onbewuste dynamieken die invloed hebben op het gedrag van de mensen. Deze onderstroom kun je boven water tillen via een organisatieopstelling.

Tevredenheidsgarantie

Garantie voor nieuwe inzichten. Niet goed, geld terug.

Deskundig

Meer dan 15 jaar ervaring in het coachen

Snelheid

Binnen 24 uur een kennismakingsgesprek

Met het systemisch werk gaan we ervan uit dat elk deel van een organisatie een samenwerkend systeem en geheel vormt.

Systemisch kijken is een manier om naar organisaties en families te kijken. Je kunt door deze methode terugkerende patronen ontdekken en eventuele verstrikkende dynamieken opsporen. Systemen kennen bepaalde wetmatigheden en onbewuste dynamieken die invloed hebben op het gedrag van de mensen.

Het gaat hierbij om:

Binding

ieder element dat behoort tot het systeem heeft recht op een plek. Uitsluiting, vergeten en minachting op de ene plek, kan leiden tot problemen op een andere plek in het systeem.

Orde

Er is altijd sprake van een orde in elk systeem, een volgorde. Als deze verstoord wordt, ontstaan er problemen binnen de hiërarchie. Iemand in het systeem wordt dan belast in een poging om de orde te herstellen.

Balans

De balans tussen geven en nemen (zowel in negatieve als in positieve zin!) moeten in balans zijn tussen de elementen: onevenwichtigheid leidt tot bewegingen in het systeem om opnieuw evenwicht te vinden.

Als één van deze wetmatigheden verstoord wordt, kan er in een team of bijvoorbeeld in relatie tussen de leidinggevende en een medewerker onrust ontstaan, waarbij beiden zich niet bewust zijn wat de oorzaak hiervan is. Iemand in het systeem wordt dan belast en probeert op onbewust niveau de binding, de orde of de balans tussen geven en nemen te herstellen.

Wanneer er sprake is van een verstoring van één van deze bovengenoemde wetmatigheden, treden er symptomen op in de organisatie. De ontwikkeling van een organisatie kan stagneren. Zo ook kunnen er problemen ontstaan met bijvoorbeeld gemiste promoties, reorganisaties, nieuw management, samenvoeging van teams.

Orde

De orde in organisaties is complexer dan die in families.

 • De eerste regel is: wie er eerder was gaat voor: anciënniteit. Zo gaan de oprichters voor op de opvolgers.
 • De tweede regel van de orde is de hiërarchie: wie boven aan gesteld is gaat voor op wie onder aangesteld is.
 • De derde regel is die van de bijdrage. Wie een grotere bijdrage levert gaat voor op wie een kleinere levert. Dat kan soms samenvallen een hogere deskundigheid, een betere opleiding.
 • Verder moet het doel of de taak centraal gehouden worden: winst maken, de klant tevreden houden, continuïteit, uitkeringen verstrekken.

Binding

Wie en wat horen erbij?

Tot de organisatie behoren in engere zin:

 • Eigenaren, (dus ook: aandeelhouders),
 • Werknemers (ook tijdelijke) in hun verschillende functies (de directie, de staf, het middenkader, de verkoop, etc.)

En in bredere zin:

 • Financiers,
 • Klanten,
 • Leveranciers,
 • …en andere stakeholders.

Het verschil tussen organisatie- en familiesystemen is dat je uit het systeem kunt gaan (door bijvoorbeeld je contract te verbreken / ontslag te nemen of te krijgen).

Het belang van deze systemen:

Desalniettemin zijn organisatiesystemen in het leven van de mens minstens net zo tekenend / leidend in hoeveel levensplezier men ervaart. Het is dus zaak om deze systemen te leren (her)kennen, te begrijpen en te optimaliseren.

Het in acht nemen van organisatie- en  familiesystemen past bij een organisatie die in het nastreven van een duurzame toekomst haar meest belangrijke “resource” (mensen) tot in de diepte respecteert en in hun groei faciliteert.

De stichters of oprichters spelen een belangrijke rol, en blijven vaak een rol spelen in het systeem ook als zij terugtreden of doodgaan.

Balans

Ook hier moet geven en nemen in evenwicht zijn. Tegenover een prestatie moet een beloning staan. Hoe meer dat in evenwicht is hoe steviger de relatie wordt. Dat geldt ook voor de verhouding met de klanten en aandeelhouders.

Werkwijze

Je kunt een individuele organisatieopstelling aanvragen en ook is er de mogelijkheid om deze methode groepsgewijs te doen. In een groep nodig je mensen uit die representant zijn voor bijvoorbeeld het team, de afdeling, de leidinggevende, de medewerkers en/of de organisatie. De representanten zijn in staat de onderliggende gevoelens en gedachten van de betreffende elementen te verwoorden. De representanten kunnen woorden geven aan onderliggende problematiek die speelt binnen de organisatie. Zo bereiken we een diepere laag, die aan de hand van normale communicatie niet zichtbaar wordt. Een organisatieopstelling leidt tot oplossingen, waardoor het systeem zich weer kan ontspannen en positieve krachten weer kunnen gaan stromen.

Verstrikkingen in organisaties: 

Verstoringen van de binding:

 • Wanneer mensen onterecht ontslagen zijn, of niet genoeg geëerd/gezien zijn voor hun bijdrage en ontslagen zijn, of niet goed afscheid genomen hebben. Ze blijven dan een rol spelen in de organisatie vaak op onbewust niveau, dat kan leiden tot volgen (plek lijkt wel besmet, mensen gaan steeds weg op die plek, worden steeds opnieuw buiten gesloten, de plek is eigenlijk nog bezet), tot conflicten en pesten.

Verstoringen in de orde:

 • Wanneer iemand taken krijgt die niet bij zijn functie horen,
 • Wanneer iemand die daartoe niet is aangesteld, de leiding overneemt van zijn baas, bijvoorbeeld door het nemen van beslissingen die aan het management zijn voorbehouden,
 • Wanneer nieuwe mensen, de mensen die er eerder waren niet eren (dit laat onverlet dat als iemand als baas binnenkomt hij /zij door zijn hogere positie meer voor het zeggen heeft),

Verstoringen in de balans:

 • Onevenwichtigheid in het beloningsbeleid of promotiebeleid of andere arbeidsvoorwaarden leidt tot onrust,
 • Disbalans zorgt voor ontevredenheid, dit kan leiden tot vertrek, of dat mensen gaan “nemen” waarvan ze vinden dat het hen toekomt. Oplichting, diefstal, wanprestatie.

Een bijzondere verstoring in een organisatie kan zijn als er sprake is van “dubbelbeeld”. Een verwarring tussen familiesysteem en organisatiesysteem. Bijvoorbeeld: De cliënt kijkt naar zijn baas, maar “ziet” eigenlijk zijn vader en reageert daar onbewust op.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Stuur een e-mail (info@gomotions.nl)
WhatsApp (0610890370)

of gebruik het contactformulier:

Aanbeveling

André Rouvoet

Voorzitter Platform Scheiden zonder Schade

Ik kwam een aantal jaar geleden in contact met Monique toen ik als voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade een organisatieopstelling mocht bijwonen.

Eerlijk gezegd had ik geen flauw benul van wat ik moest verwachten, maar ik was nogal sceptisch: ‘acteurs’ die naspelen hoe een kind een scheiding van zijn ouders beleeft…

Tot mijn eigen verrassing werd ik al snel meegenomen door wat er gebeurde en voor ik het wist was ik, zittend naast Monique, mee aan het regisseren: wie is het kind, wie de ouders, wie moeten er nog meer worden opgesteld? Tijdens de opstelling ontstond er iets bijzonders. Het werd al snel helder wat het kind tijdens de scheiding voelde, wat het nodig had en wat het kind pijn deed. Dit gold ook voor de rollen, patronen en gevoelens van de ouders, de sociale omgeving en de professionals.

De organisatieopstelling gaf mij waardevolle en nieuwe inzichten. De manier waarop Monique alles duidde vond ik bewonderenswaardig. Ze weet waarover ze het heeft en is volledig ‘in control’.

Al met al was het voor mij een unieke en heel bijzondere ervaring die ik niet meer zal vergeten!

Bij KLM Ground Services liep ik constant vast in het verhogen van de productiviteit van 4500 medewerkers op Schiphol. Het waren zoveel tegenstrijdige belangen in diverse groepen zoals directieteam, de vakbonden, medezeggenschapraden en natuurlijk ook de medewerkers zelf. Met Monique heb ik het plan opgepakt om deze wirwar van uitdagingen te verhelderen met het directieteam. De teamleden dachten dat de representanten waren gebrieft op alle kritische kernthema’s. Prachtig om hun verbazing te zien toen zij erachter kwamen bij de nabespreking dat alle representanten volledig blanco waren. Niemand had zich verdiept in onze problematiek. Alle bewegingen en feedback van de representanten was RAAK. De bewegingen die nodig waren zijn geïmplementeerd. Ik vind het nu niet meer verwonderlijk dat 9 maanden na deze sessie de verwachte resultaten zijn uitgekomen.

Ik raad voor dit soort problematieken zeker een opstelling aan.

Michiel Verhaagen
Vice President Global Sales & Marketing KLM

Monique heeft een organisatieopstelling voor Stichting Villa Pinedo verzorgd/begeleid. Samen met mijn team namen wij plaats rondom een podium waar een groep geweldige representanten een blinde opstelling deden. Dit houdt in dat er op papiertjes verschillende functies en doelgroepen worden geschreven en dat elke representant dan niet weet welk onderdeel hij/zij representeert.

Samen met mijn team kregen wij inzicht na inzicht aangereikt. Met name achteraf toen duidelijk werd welke doelgroep of functies iemand gepresenteerde. Een magische ervaring waar ik nog vaak aan zal terugdenken. We hebben met deze inzichten naderhand strategische keuzes kunnen maken die wij anders niet zouden hebben gemaakt. En die kloppen. Monique begeleid de groep fantastisch. Intuïtief, helder en vol warmte. Ik kan Monique van harte aanbevelen. Ik ben een grote fan.

Marsha Pinedo
Directeur Stichting Villa Pinedo

Wat een plezier en intensief om met Monique samen te werken. Ze heeft in 2013 voor ons bedrijf een workshop ’Organisatieopstellingen’ verzorgd met een verbluffend en verhelderend resultaat dat heeft geleid tot groei en omzet en werkplezier. Reden genoeg om het afgelopen half jaar bij GOmotions een opleiding ‘Familieopstelllingen’ te volgen. Intensief en tot de kern, het heeft veel opgeleverd. Voor mijzelf en in de toepassing naar mijn klanten. Win Win Win dus. Een krachtige vrolijke vrouw die haar vak verstaat waar ik graag mee samenwerk.

Ruud van Wingerden
Ontwikkelpartner die werkt aan jouw zaak (Executive coach & trainer). Eigenaar Binnenstebuiten groei & Ontwikkeling

Monique heeft voor De Effectieve Financial meerdere trainingsdagen verzorgd waarin de deelnemers een opstelling hebben ondergaan om hun ontwikkelpunt vanuit hun rol in het bedrijf te doorvoelen. Naast dat dit enorm veel inzicht gaf bij de deelnemers over wat zij in stand houden, gaf het hun ook de ruimte om afscheid te nemen van het oude patroon en ruimte te geven om vanuit hun authenticiteit een nieuw patroon te ontwikkelen. Deze trainingen zijn door de deelnemers gewaardeerd met een 9,5. Monique begeleid tevens de opstellingen in coachtrajecten waar financieel professionals leren in contact te komen met hun gevoel, van hun hoofd naar hun hart. Het resultaat is dat de professionals veel meer in verbinding komen met zichzelf en hun omgeving wat in de huidige financiële rol belangrijk is om het verschil te maken.

Kenmerken Monique: enthousiast, compassie, open, confronterend, doortastend en professioneel.

Erik Boon
Integrale training en coaching voor financials

Als je een keer echt wil ervaren wat een opstelling kan betekenen voor jou persoonlijk óf voor jullie team, dan moet je Monique als begeleider vragen. Er komt één grote energiestroom binnen bij de eerste kennismaking, daarna creëert ze de rust en ruimte zodat je vanzelf gaat zien waar het nu echt over gaat.

Dóen!

Jacqueline Klaassen
Interim projectmanager, Interim contractmanager, coach

‘Wij zijn in verbinding’ is één van onze kernwaarden. Binnen de organisatie hebben wij kwetsbaarheid en openheid dan ook hoog in het vaandel staan. We volgen regelmatig coachingstrajecten, maar met dank aan een familieopstelling hebben wij een verdiepingsslag kunnen maken. Deze methodiek heeft de onderstromen van onze organisatie aan het licht gebracht. Ieder van ons neemt immers zijn familie -en daarmee de eigen patronen- mee de organisatie in. Monique heeft ons inzicht gegeven in houding, gedrag en onderlinge verhoudingen. Dit heeft geleid tot échte verbinding en tot intensivering van de arbeidsrelatie waardoor nu sprake is van verregaande samenwerking binnen het directieteam. Een familieopstelling slaagt alleen wanneer je vertrouwen hebt in elkaar en in de coach. Wij durfden het aan, mét Monique. Na een eerste kennismaking is het meteen duidelijk dat je bij haar in de allerbeste handen bent.

Remco Verkerk
Directeur Aannemingsbedrijf Van Vulpen B.V. Wijchen

GOmotions werkt samen met o.a.

Voel je welkom om contact te maken

Stuur een WhatsApp bericht

Of laat hieronder je gegevens achter, dan neem ik contact met je op

Je hoort spoedig van mij!

Gratis 20-minuten gesprek

Het is altijd fijn om elkaar even te spreken en te kijken of het “klikt”: een korte kennismaking zegt vaak al heel veel.

Kosteloos en vrijblijvend

Je bent nergens toe verplicht, en het is helemaal gratis.

Jouw behoefte in kaart

Wat heb jij nodig? Waar sta jij nu? En waar wil je heen? We gaan kort in op deze vragen zodat het duidelijk wordt wat ik voor jou kan betekenen.

© GOmotions | BTW: NL001181522B97  KVK: 24380179   |   Privacy Policy   |   Algemene Voorwaarden   |   Fotografie Paulien de Gaaij   |    Site by Gent Iyus

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie van specifieke diensten opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Het blokkeren van sommige soorten cookies kan van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website. Wij delen onze data met: Activecampaign (email campagnes wanneer u zich inschrijft) & Google Analytics (website-verkeer).
Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Onze website maakt gebruik van cookies, voornamelijk van diensten van derden. Definieer uw privacyvoorkeuren en/of ga akkoord met ons gebruik van cookies.